رمى جمرات
توسط : hosein9831

براى پرتاب سنگریزه به ستون شیطان در سرزمین منى تعبیراتى در روایات آمده است از جمله :
O این عمل ذخیره شما در قیامت است .
O این عمل نور است
O در این عمل خروج از گناه است .
O در این عمل كسب ثواب است .
O به فرموده روایات ؛ سنگریزه ها باید محكم ، بكر، پاك ، به اندازه بند انگشت باشد و بهتر است انسان با وضو رمى كند.

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:8
پسندیدم 0
UserName