مشعر
توسط : hosein9831

 به فرموده روایات ؛ عرفات درب اول خانه است كه انسان با توقف و دعا آمادگى حضور پیدا مى كند و مشعر درب دوم است كه انسان با دعا و زارى آمادگى خود را بیشتر مى كند و در منى قربانى به درگاه خداوند هدیه مى كند و موى خود را كوتاه و خود را پاك و آماده حضور و طواف مى نماید

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:6
پسندیدم 0
UserName