عرفات
توسط : hosein9831

O در روایات مى خوانیم : نام سرزمین عرفات به خاطر آن است كه جبرئیل (علیه السّلام ) آداب حج را در این سرزمین به ابراهیم (علیه السّلام ) یاد مى داد و او مى گفت : شناختم ، و معرفت پیدا كردم .
و توقف از ظهر تا غروب در عرفات به خاطر آن است كه حضرت آدم (علیه السّلام ) در این زمان خلاف فرمان خدا كرد. و خارج شدن از عرفات در غروب به خاطر آن است كه در غروب حضرت آدم (علیه السّلام ) با دریافت كلماتى توبه كرد و توبه اش قبول شد. و توقف در عرفات به منزله توقف به دَرِ خانه است ، چون حرم و مسجد الحرام خانه او است و براى انابه و تضرّع ، كنار درِ خانه مناسب تر از خود خانه است .
O به فرموده روایات : هر كس در زمین عرفات حاضر شود، قطعاً بخشیده مى شود و خداوند با كسانى كه در عرفات حاضرند، بر فرشتگان مباهات مى كند و هیچ شب و روزى بخشیده شدگان از قهر الهى بیش از بخشیده شدگان در شب و روز عرفه نیست و بزرگترین گناه آن است كه كسى گمان كند خداوند روز عرفه در صحراى عرفات او را نبخشیده است .
O مهم ترین كار در روز عرفه دعا است و اگر روزه گرفتن در این روز موجب سستى در دعا مى شود، روزه هم استحباب ندارد.
O خواندن دعاى امام حسین (علیه السّلام ) در عرفات و دعاى امام سجاد (علیه السّلام ) در عرفه و دعاهاى دیگر پاداش بسیارى دارد.
O اولیاى خدا در آن صحرا به دیگران دعا مى كردند و مى گفتند: هر دعایى كه به دیگران مى شود، صد هزار برابرش به خود انسان باز مى گردد و فرشتگان براى او دعا مى كنند و البته انسان در استجابت

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:4
پسندیدم 0
UserName