حجر اسماعیل
توسط : hosein9831

O در كنار كعبه و حجر اسماعیل ، قبر اسماعیل و هاجر و هفتاد و هفت پیامبر (صلوات اللّه علیهم ) است كه به قصد حج آمده اند و در مكه از دنیا رفته اند و در همانجا مدفون گردیده اند. و در روایتى آمده است كه این انبیا از سختى و گرسنگى جان داده اند.
O در حدیث مى خوانیم : حجر اسماعیل دیوارى است كه حضرت اسماعیل (علیه السّلام ) دور قبر مادرش بالا برد تا قبر مادرش زیر پا نباشد و مقام ابراهیم سنگى است كه حضرت ابراهیم (علیه السّلام ) براى بالا بردن كعبه روى آن ایستاد.
O به فرموده روایات در آبى كه از ناودان كعبه مى ریزد، خداوند شفا قرار داده است .
O به فرموده روایات ، سعى صفا و مروه به خاطر آن است كه ابراهیم (علیه السّلام ) به فرمان خداوند هاجر و نوزاد خود را در میان آن كوههاى داغ در كنار كعبه رها كرد ورفت . مادر كودك را به زمین گذاشت و روى كوه صفا رفت و فریاد زد: آیا همدمى هست ؟ (غربت و تشنگى و گرمى هوا او را پریشان كرده بود). سپس هفت بار (از صفا به مروه و از مروه به صفا) این مسیر را طى كرد. كودك از تشنگى پا به زمین مى زد، ناگهان از كنار كودك آبى جوشید و به دنبال آن پرندگان و افرادى پیدا شدند.
O به فرموده روایات ؛ مكانى در روى زمین بهتر از صفا و مروه نیست ، زیرا در آنجا هر متكبرى به ذلّت در مى آید و براى توقف بر كوه صفا بركاتى از جمله زیاد شدن مال مطرح شده و دعاهایى براى سعى میان صفا و مروه وارد شده است ولى در روایات مى خوانیم كه در چند مورد هر دعایى كه خواستید، بخوانید: از جمله در عرفات و صفا و مروه و در كنار كعبه (مستجار).

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:3
پسندیدم 0
UserName