حجر الاسود
توسط : hosein9831

O حجر الاسود مركز حراست از پیمانها است . خداوند از مردم به ربوبیت خود پیمان گرفت و آنان گواهى دادند و این حجر الاسود گواه بود و هر كسى در برابرش قرار گیرد، اعلام وفادارى به آن پیمان مى كند.
در دعاى برابر حجر الاسود مى خوانیم :
((اَمانَتى اَدَّیْتها وَ میثاقى تَعاهَدتُهُ لِتَشَهَد لى بِالْمُوافاة ))
O این حجر در قیامت گواه بر وفاى مردم است .
O حجر الاسود در روز اول سفید بود و به خاطر تماس گناهكاران سیاه شد.

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:2
پسندیدم 0
UserName