تقدیم به همه ی دوستان گلم...
توسط : گردباد
عشق باشد ارزش دنیای ما

 

بی وجودش هست دنیا بی بها

تا ننوشی باده از مینای عشق

کی بدانی ارزش و معنای عشق

هر کسی از عشق یاری گفته است

گر حقیقی گفته باشد دور دست

ور مجازی گفته بی قابل نمود

بر دل صاحب دلان باطل نمود

عده ای خواندند،هر عشقی هوس

همچونین هر عاشقی را خاروخس

کم بگفتند که آن باشد هر نفس

بهر عاشق بهتر از عمری هوس

ای بسا گفتند اول ساده است

آخرش سخت است و می آرد شکست

عشق مشکل نیست

پس از چه رو، می کنند از مشکلاتش گفتگو 

سه شنبه 27/9/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName