دنیا طلبان اهل بیت (علیهم السلام) را درك نمى كنند
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقاله استاد حسین انصاریان در رابطه با :

دنیا طلبان اهل بیت (علیهم السلام) را درك نمى كنند

هركس در همه شؤون زندگى اش به اهل بیت (علیهم السلام) مراجعه كند ، به اندازه فهم و گنجایش و ظرفیتش از ولایت و حقیقت آنان كه ولایت خدا و حقیقت قرآن است ، بهره مى برد .

افراد كم گنجایش و انسان هاى متوسط و دارندگان سعه وجودى ـ هر كدام به گونه اى ـ با اسوه قرار دادن اهل بیت (علیهم السلام) حقیقت آنان را ادراك مى كنند و به آن مؤمن مى شوند و به آثارشان اقتدا مى نمایند و بر پایه همان ادراك و ایمان و اقتدا ، به پاداش و جزا مى رسند ولى فرو رفتگان در چاه طبیعت كه نمى خواهند از آن به در آیند :

( . . . كَمَن مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِج مِنْهَا . . . ).

. . . مانند كسى است كه در تاریكى ها ىِ جهل و گمراهى است و از آن بیرون شدنى نیست . . .

هرگز حقیقت رسالت و ولایت را درنمى یابند و به این خاطر نه اینكه آن بزرگواران را سرمشق و اسوه خود قرار نمى دهند بلكه به آنان كفر مىورزند !

از این جهت قرآن بیان مى دارد كه سرّ اینكه گروهى پیامبر را با چشم سر مى نگرند ولى شخصیت و رسالت و نبوتش را درك نمى كنند این است كه در مادیت محض و چاه طبیعت و دره هولناك هوا فرو افتاده اند و همان طور كه صراط مستقیم را نشناخته اند ، وى و اهل بیتش را نیز نشناخته اند و به عبارت دیگر ، آنان كه نمى توانند یا نمى خواهند باطن قرآن را تحمل كنند ; باطن اهل بیت (علیهم السلام) را نیز نمى توانند بشناسند زیرا زندگى آنان و به ویژه قلبشان در پوشش و حجابى است كه نمى گذارد حقیقت اهل بیت (علیهم السلام) و پیشوایى و امامتشان را درك كنند .

این پوشش و حجاب همان است كه از تداوم و كثرت گناه و فسق و تعصب و لجاجت فراهم مى آید و میان انسان و مشاهده حقیقت حائل مى شود !

( . . . تَرَاهُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ وَهُمْ لاَیُبْصِرُونَ ).

. . . و آنان را مى بینى كه به سوى تو مى نگرند در حالى كه نمى بینند .

اهل نگریستن هستند ولى اهل بصیرت نیستند ، ظاهر را مى بینند ولى از دیدن حقیقت كورند . اینانند كه تداوم گناه و تعصب جاهلانه و لجاجت بر چشم باطنشان پرده و حجاب افكنده است :

( . . . أَعْیُنُهُمْ فِى غِطَاء عَن ذِكْرِى . . . ).

. . . همان كسانى كه دیده بصیرت شان از یاد من در پرده غفلت بود . . .

 

برگرفته از سایت استاد حسین انصاریان به نشانی Erfan.ir

سه شنبه 27/9/1386 - 23:23
پسندیدم 0
UserName