منابع زیر زمینی
توسط : mrahmati

معلم جغرافیا: مریم بگوبهترین منابع زیرزمینی کدامند؟

مریم: خانم اجازه: پیاز , سیب زمینی, شلغم, خیار...

سه شنبه 27/9/1386 - 22:46
پسندیدم 0
UserName