در شیشه
توسط : mrahmati

دکتر : چرا دوایتان را مرتب نمی خورید؟

بیمار: اخه چه کار کنم , آقای دکتر, روی شیشه نوشته

است مواظب باشید در شیشه همیشه بسته باشد...

سه شنبه 27/9/1386 - 22:39
پسندیدم 0
UserName