سرگرمی
توسط : mrahmati

مادر: پسرم چرا سرت را روی آتش گرفته ای؟

 پسر: آخه مامان جان , معلمون گفته هر وقت بیکار هستید سرتونو گرم کنید...

سه شنبه 27/9/1386 - 22:36
پسندیدم 0
UserName