تعبیر خواب دانشجویی
توسط : mrahmati

اگر در خواب ببینی استاد ها همه آش می پزند...

       در دانشگاه یحتمل آش مشروطی توست....

سه شنبه 27/9/1386 - 22:21
پسندیدم 0
UserName