یا مهدی
توسط : mrahmati

 خدایا:

       اگر بنا است آن محبوب آسمانی را

            فقط چشمهای پاک ببینند

  آلودگان و گناهکاران سر بر شانه ی که بگذارند؟!  

سه شنبه 27/9/1386 - 22:13
پسندیدم 0
UserName