حل مسائل دشوار
توسط : mrahmati

 چرا صیاد وقتی تیراندازی میکنه چشم خود رامیبنده؟

  چون اگه دوتا چشمشو ببنده دیگه نمیبینه...

سه شنبه 27/9/1386 - 22:7
پسندیدم 0
UserName