گناه
توسط : mrahmati
کسی که در اندیشه ی گناه باشدو پیرامون آن فکر کند سرانجام او را به فکر گناه میخواند...
سه شنبه 27/9/1386 - 21:54
پسندیدم 0
UserName