می خواهید بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید!!!؟
توسط : saber_tayson

 

بسیاری از دانشمندان زیست شناسی معتقدند خصلت ، منش ، رفتار، توان و كارایی، خلاقیت و خلق و خوی هر فرد بستگی به نوع گروه خونی وی دارد . در بسیاری از كشورهای صنعتی بخصوص ژاپن همچنین، برای پست های مدیریتی و اجرائی ، هنگام استخدام افراد ، به نقش گروههای خونی توجه ویژه ای دارند.

می خواهید بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید!!!؟

گروه خونی O

· افرادی سالم تر، دارای هدفی مشخص و اندیشمند هستند

· بیش از دیگران حسود و مقام طلبند.

· پر حرف اند

· ولی سیاستمداران، وزیران و ورزشكاران خوبی هستند.

گروه خونی A

· افراد آرام ، منظم ، مطیع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند

· انعطاف ناپذیر ، تودار ، خودخواه و مشكل پسندند.

· این افراد برای كارهای حسابداری ، هرگونه امور اقتصادی ، مالی ، كامپیوتر و مهندسی شایستگی دارند.

گروه خونی B  (من تو این دسته هستم)

· مردمانی رك و سریع الهجه ، حساس و در عین حال دارای پشتكار هستند.

· ناشكیبا ، غیرقابل پیش بینی و در كارهایی كه مورد علاقه آنهاست تنبل اند

· این افراد دهانشان چفت و بست نخواهد داشت و نمی شود اسرار و كارهای محرمانه را با آنها در میان گذاشت.

· این افراد شایسته روزنامه نگاری و نویسندگی ، هنر و كارهای فكری هستند

گروه خونی AB

· افرادی منطقی ، حسابگر ، امین و رو راستند

· سازمانده ، مطیع و در عین حال نیرومند هستند

· این افراد به آسانی كسی را نمی بخشند، گاهی خشمگین می شوند و اغماض را دوست ندارند

· محافظه كارند و نمی شود آنها را به راحتی شناخت

· این افراد برای مدیریت ، قضاوت ، نمایندگی ، كارگری و كارفرمایی هردو مناسبند

 

سه شنبه 27/9/1386 - 18:5
پسندیدم 0
UserName