مرگ در برابر امید
توسط : saber_tayson
 

امام حسن (ع) می فرمایند که وقتی خداوند تعالی آدم و فرزندانش را آفرید فرشتگان عرض کردند:
«ای خدا! اینهمه فرزندان آدم نمی توانند در زمین بگنجند».
فرمود:«من مرگ را می آفرینم».
فرشتگان عرض کردند:
«اگر مرگ آفریده شد زندگی برای آنها خوشایند نمیماند».
فرمود:«من امید را می آفرینم».

سه شنبه 27/9/1386 - 17:53
پسندیدم 0
UserName