هیچ بشرى نمى تواند با خدا ارتباط برقرار کند مگر از طریق وحى،
توسط : saber_tayson

سوره ۴۲ : مشورت (الشورى)

    ۵۳         ایات                      ۶۲        ترتیب وحی ایات

 

 


سوره ۴۲ : مشورت (الشورى)

به نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین۱ _ ح. م.

۲ _ ع. س. ق.

۳ _ وحى کننده به تو و کسانى که قبل از تو بودند خداست، آن قادر متعال، حکیم ترین.

۴ _ آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، او بلندمرتبه ترین است، بزرگوار.

۵ _ آسمانهاى بالاى سرشان نزدیک است که از هیبت و حرمت او متلاشى شوند و فرشتگان پروردگارشان را ستایش و تجلیل مى کنند و براى اهالى زمین طلب بخشش مى نمایند. مطمئنا ً خدا عفو کننده است، مهربان ترین.

۶ _ کسانى که در کنار او مولایان دیگرى قرار مى دهند، خداست که بر اعمالشان رسیدگى مى کند؛ تو وکیل آنها نیستى.

۷ _ ما اینچنین قرآنى عربى را بر تو وحى مى کنیم تا جامعه مرکزى و همه اطرافیان آن را هشدار دهى و تا درباره آن روز احضار شدنى که اجتناب ناپذیر است اخطار دهى. بعضى به بهشت خواهند رفت و بعضى به دوزخ.

۸ _ اگر خدا مى خواست، مى توانست همه را یک جمعیت واحد قرار دهد. ولى او هر کس را بخواهد به رحمت خود داخل مى کند. و اما ستمکاران، آنها هیچ مولا و یاورى ندارند.

۹ _ آیا در کنار او مولایان دیگرى را یافتند تنها مولا و سرور خداست. اوست که مرده را بر مى انگیزد و اوست قادر مطلق.

۱۰ _ اگر با هر قسمتى از این پیغام اختلاف داشته باشید، قضاوت این کار با خداست. چنین است خدا پروردگار من. من به او اعتماد مى کنم و به او تسلیم هستم.

۱۱ _ پدید آورنده آسمانها و زمین. او از بین خودتان براى شما همسرانى آفرید_ و همچنین براى حیوانات. او بدین ترتیب وسیله ازدیاد شما را فراهم مى کند. هیچ چیزى نیست که با او برابرى کند. اوست شنوا، و بینا.

۱۲ _ کنترل مطلق آسمانها و زمین از آن اوست. اوست که روزى هر کس را که بخواهد افزایش مى دهد، یا از آن مى کاهد. او از همه چیز کاملا ً آگاه است.

۱۳ _ او همان دینى را براى شما مقرر کرد که براى نوح مقرر کرد و آنچه ما بر تو وحى کردیم، و آنچه براى ابراهیم، موسى و عیسى مقرر نمودیم: "شما باید از همین یک دین پیروى کنید و آن را، فرقه فرقه نکنید. "مشرکان از آنچه آنها را به انجام آن دعوت مى کنى بسیار بیزار خواهند بود. خدا هر کس را بخواهد مورد بخشش خویش قرار مى دهد؛ او فقط کسانى را کاملا ً تسلیم هستند به سوى خود هدایت مى کند.

۱۴ _ جالب اینجاست، که آنها بعد از آنکه آن علم بر آنها آمده بود، از روى حسادت و تنفر بین خودشان فرقه فرقه شدند. اگر بخاطر تصمیم از قبل تعیین شده پروردگارت که تا مدتى به آنها مهلت دهد، نبود، فورا ً قضاوت شده بودند. حقیقتا ً، نسل هاى بعدى که وارث کتاب آسمانى شدند، پر از شک هستند.

۱۵ _ این چیزى است که تو باید پند دهى، و در انجام آنچه به تو امر شده ثابت قدم باش. و از خواسته هاى آنها پیروى نکن. و اعلام کن: "من به تمام کتابهاى آسمانى که خدا نازل کرده ایمان دارم. "به من امر شده که در بین شما منصفانه قضاوت کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شماست. ما مسئول اعمال خودمان هستیم و شما مسئول اعمال خودتان هستید. بین ما و شما هیچ بحثى نیست. خدا همگى ما را جمع خواهد کرد؛ سرنوشت نهایى بسوى اوست."

۱۶ _ کسانى که درباره خدا بعد از دریافت پیغام او جرو بحث مى کنند، بحث آنها نزد پروردگارشان باطل است. آنها به محکومیت دچارند و سزاوار مجازاتى سخت شده اند.

۱۷ _ خداست یکتایى که کتاب آسمانى را نازل کرد، تا حقیقت و قانون را تحویل دهد. تنها چیزى که باید بدانى، آن ساعت (روز قضاوت) شاید خیلى نزدیک باشد.

۱۸ _ کسانى که به آن ایمان ندارند آن را به مبارزه مى طلبند. و اما کسانى که ایمان دارند، درباره آن نگرانند، و مى دانند که آن حقیقت دارد. مسلما ً، کسانى که آن ساعت را تکذیب مى کنند سخت در گمراهى هستند.

۱۹ _ خدا از تمام مخلوقاتش کاملا ً آگاه است ؛ او به هر کس که بخواهد روزى مى دهد. او قدرتمند است، قادر متعال.

۲۰ _ هر کس در جستجوى پاداش هاى آخرت باشد، ما آن پاداش ها را براى او چندین برابر مى کنیم. و هر کس در جستجوى مادیات این دنیا باشد، ما از آن به او مى دهیم، سپس او در آخرت هیچ سهمى دریافت نمى کند.

۲۱ _ آنها از معبودانى پیروى مى کنند که برایشان احکام مذهبى وضع مى کنند که هرگز از جانب خدا تأیید نشده است. اگر بخاطر تصمیم از قبل تعیین شده نبود، آنها فورا ً قضاوت شده بودند. حقیقتا ً، ستمکاران به مجازات دردناکى دچار شده اند.

۲۲ _ ستمکاران را خواهى دید که براى هر عملى که مرتکب شده بودند نگرانند؛ همه چیز به خودشان باز خواهد گشت و آنها را گرفتار خواهد کرد. و اما کسانى که ایمان آوردند و زندگى پرهیزکارانه اى را دنبال کردند، در باغهاى بهشت خواهند بود. آنها هر چه آرزو کنند از پروردگارشان دریافت خواهند کرد. این رحمت بزرگى است.

۲۳ _ این مژده اى است از جانب خدا بر بندگانش که ایمان دارند و زندگى پرهیزکارانه اى دنبال مى کنند. بگو، "من از هیچ شما مزدى نمى خواهم. من از هر یک از شما مى خواهم که به خویشاوندان خودتان رسیدگى کنید. "هر کسى که یک عمل پرهیزکارانه انجام دهد، ما پاداش آن را برایش چندین برابر مى کنیم. خدا عفو کننده است، سپاسگزار.

۲۴ _ آیا مى گویند، "او (ارشاد) درباره خدا دروغ جعل کرده است! " اگر خدا مى خواست، مى توانست بر فکر تو مهر بزند. ولى خدا باطل را پاک مى کند و حقیقت را با کلماتش اثبات مى نماید. او از درونى ترین افکار شما کاملا ً آگاه است.

۲۵ _ اوست یکتایى که توبه بندگانش را مى پذیرد و گناهانشان را مى بخشد. او بر هر چه که انجام مى دهید کاملا ً آگاه است.

۲۶ _ کسانى به او پاسخ مى دهند که ایمان دارند و زندگى پرهیزکارانه اى را در پیش مى گیرند. او باران رحمتش را بر آنها خواهد فرستاد. و اما کافران به مجازات سختى دچار شده اند.

۲۷ _ اگر خدا روزى بندگانش را زیاد مى کرد، آنها در روى زمین از حد خود تجاوز مى کردند. به این دلیل است که او آن را به میزان دقیقى براى هر کس که بخواهد مى فرستد. او کاملا ً از بندگانش آگاه و بیناست.

۲۸ _ اوست که باران را بعد از اینکه مأیوس شده بودند پایین مى فرستد و رحمت خود را پخش مى کند. اوست تنها سرور، قابل بالاترین ستایش ها.

۲۹ _ در میان مدرک هاى او آفرینش آسمانها و زمین است و مخلوقاتى که در آنها پراکنده مى کند. او قادر است که هر وقت بخواهد، همگى آنها را احضار نماید.

۳۰ _ هر پیش آمد بدى که برایتان رخ دهد نتیجه کارهاى خود شماست، و او بسیارى (از گناهانتان) را نادیده مى گیرد.

۳۱ _ شما هرگز نمى توانید فرار کنید، و در کنار خدا هیچ کس را بعنوان مولا و سرور ندارید.

۳۲ _ در میان مدرک هاى او کشتى ها هستند که در دریا با بادبان هایى مانند پرچم حرکت مى کنند.

۳۳ _ اگر او مى خواست، مى توانست بادها را راکد نماید و آنها را بى حرکت بر روى آب رها کند. این ها مدرک هایى است براى کسانى که ثابت قدم هستند، سپاسگزار.

۳۴ _ او مى تواند آنها را در نتیجه اعمال خودشان هلاک کند. ولى در عوض، او بسیارى (از گناهانشان) را نادیده مى گیرد.

۳۵ _ کسانى که علیه مدرک هاى ما جرو بحث مى کنند خواهند فهمید که هیچ بایه و اساسى ندارند.

۳۶ _ آنچه به شما داده شده چیزى جز مادیات موقت این دنیا نیست. آنچه متعلق به خداست به مراتب بهتر و جاودانى است، براى آنانکه ایمان دارند و به پروردگارشان اعتماد مى کنند. .

۳۷ _ آنها از گناهان بزرگ و کارهاى زشت دورى مى کنند، و هنگامى که خشمگین مى شوند مى بخشند.

۳۸ _ آنها از طریق دعاى هاى ارتباطى (نماز) به پروردگار خود پاسخ مى دهند. و مسائل آنها پس از مشورت لازم در بین خودشان تصمیم گیرى مى شود، و از روزى هایى که به آنها دادیم انفاق مى دهتد.

۳۹ _ هر گاه مورد بى عدالتى بزرگى قرار مى گیرند، براى حق خود مى ایستند.

۴۰ _ اگر چه جزاى هر بى عدالتى، مجازاتى معادل آن مى باشد، کسانى که گذشت مى کنند و پرهیزکار باقى مى مانند از خدا پاداش مى گیرند. او بى افراد ظالم را دوست ندارد.

۴۱ _ مسلما ً، کسانى که وقتى مورد بى عدالتى قرار مى گیرند، براى حق خود مى ایستند، مرتکب اشتباهى نمى شوند.

۴۲ _ کسانى مرتکب اشتباه مى شوند که با مردم عادلانه رفتار نمى کنند و بدون انگیزه به پرخاشگرى متوسل مى شوند. این افراد به عذابى دردناک دچار شده اند.

۴۳ _ صبر پیشه کردن و بخشش قدرت واقعى شخصیت را نشان مى دهد.

۴۴ _ هر کس را خدا به گمراهى فرستد هرگز هیچ مولاى دیگرى نخواهد یافت و چنین ستمکارانى را خواهى دید، که وقتى عذاب را مى بینند، مى گویند، "آیا مى توانیم فرصت دیگرى داشته باشیم"

۴۵ _ آنها را خواهى دید که سرافکنده و ذلیل، با آن روبرو خواهند شد و با اینکه نگاه مى کنند، سعى مى کنند نگاه نکنند. آنانکه ایمان داشتند اعلام خواهند کرد: "بازندگان واقعى کسانى هستند که نفس خود و خانواده خود را در روز رستاخیز از دست دادند. ستمکاران سزاوار عذاب ابدى شده اند."

۴۶ _ هیچ یاورى در برابر خدا به آنها کمک نخواهد کرد. هر کس را خدا به گمراهى فرستد هرگز نمى تواند هدایت شود.

۴۷ _ شما باید به پروردگارتان پاسخ دهید قبل از اینکه روزى بیاید که خدا آن را غیر قابل اجتناب قرار داده است. در آن روز نه پناهى براى شما خواهد بود و نه طرفدارى.

۴۸ _ اگر آنها رو بر گردانند، ما تو را براى مراقبت آنها نفرستادیم. ماموریت تو تحویل دادن پیغام است. هر گاه انسان ها را غرق رحمت کنیم، افتخار مى کنند، و هرگاه در نتیجه کارهاى خودشان، به مصیبتى گرفتار شوند، انسان ها کافر مى شوند.

۴۹ _ فرمانروایى آسمان ها و زمین متعلق به خداست. او هر چه بخواهد مى آفریند، به هر کس بخواهد دختر عطا مى کند و به هرکس بخواهد پسر عطا مى نماید.

۵۰ _ یا، او مذکر ها و مؤنث ها را به ازدواج یکدیگر در آورد، سپس هر کس را بخواهد عقیم کند. خداست داناى مطلق، قادر مطلق.

۵۱ _ هیچ بشرى نمى تواند با خدا ارتباط برقرار کند مگر از طریق وحى، یا از پشت پرده اى، یا با فرستادن رسولى که از طریق او هر چه بخواهد وحى کند. او بالاترین است، حکیم ترین.

۵۲ _ اینچنین، ما آیاتى را بر تو وحى کردیم، که دستورات ما را اعلام مى دارد. تو درباره کتاب آسمانى، یا ایمان چیزى نمى دانستى. در عین حال، ما این را نورى قرار دادیم تا از بین بندگان خود، هر کس را انتخاب کنیم هدایت نماید. مطمئنا ً، تو به راه مستقیم هدایت مى کنى.

۵۳ _ راه خدایى که هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است متعلق به اوست. مسلما ً تمام امور تحت کنترل خداست.

 

 

 

سه شنبه 27/9/1386 - 17:45
پسندیدم 0
UserName