باران
توسط : matinmehr
 

زیر باران بیا قــــــــــــدم بزنیم

حرف نشنیده ای به هم بزنیم

نو بكـــوییم و نــو بیندیشـــــیم

عادت كـــهــــــنه را بـــهم بزنیم

وز باران كـــمــــی بیــامـــــوزیم

كــه بــبـاریم و حـــرف كــم بزنیم

جــتــر را تــا كنـیم و خیس شویم

لحظه ای بشـــت با به غـم بزنیم

سه شنبه 27/9/1386 - 15:56
پسندیدم 0
UserName