زندگی مالامال از نشاط و سعادت یعنی. . . . .
توسط : parandeh2

آنان که با نشاط و امید زندگی کرده اند بزرگترین موفقیتها را در زندگی به دست آورده اند.آنان حوادث نیک و بد زندئگی را مردانه استقبال کرده و سعادت و تیره بختی را با متانت یکسانی پذیرفته اند و با لبان متبسم پیش رفته اند.

همواره متبسم و سعادتمند باشید.

دوستتان دارم زهرهparandeh2

سه شنبه 27/9/1386 - 15:48
پسندیدم 0
UserName