تغییرمسیر Cache تو opera
توسط : reza_egbali
برای این که بخواهید مسیر Cache رو تو اپرا عوض کنین باید این کار رو بکنین اول این فایل رو باز کنین C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Opera\Opera 8.0 Final\profile\opera6.ini حالا تو قسمت[USER PREFS] این خط رو اضافه کنین CACHE DIRECTORY4=C:\1 و به جایC:\1 مسیری را که دوست دارید پوشه کش در آنجا ساخته شود بنویسید و فایل رو سیو کنید خوب حالا دیگه وقت نظر
سه شنبه 27/9/1386 - 15:48
پسندیدم 0
UserName