پیامبر اسلام (ص) در عرفات
توسط : یاكریم

پیامبر اسلام (ص) در عرفات

 

و نیز دامنه كوه عرفات در زمان صدر اسلام كلاس

 

 صحرایی پیامبر اسلام (ص) بود و بنا به گفته

 

 

مفسرین آخرین سوره قرآن در صحرای عرفات

 

بر پیغمبر (ص) نازل شد و پیغمبر این سوره را

 

 كه از جامع ترین سوره های قرآن است و

 

دارای میثاق و پیمانهای متعدد با ملل یهود،

 

مسیحی و مسلمان و علمای آنها می باشد،

 

و قوانین و احكام كلی اسلام را در بر دارد،

 

 به مردم و شاگردانش تعلیم فرمود.

 

سه شنبه 27/9/1386 - 15:40
پسندیدم 0
UserName