راز و رمزی در مورد دنیا
توسط : parandeh2

دنیابا انسان معامله ی متقابله میکند.اگر بخندید به روی شما میخنددو اگرچین بر ابرواندازید او هم مقابل شما ابرو درهم میکشد.اگر آواز بخوانید به مجالس شادمانی دعوت میشوید و اگر متفکر باشید در کنار دانشمندان جای میگیرید. بلاخره اگر مهربان و صمیمی باشید دراطراف خود مردمی را میبینید که همه شما را دوست میدارند و در گنجینه ی دلها را به رویتان باز میکنند. برای همه ی شما عزیزان آرزوی موفقیت می کنم.زهرهparandeh2

سه شنبه 27/9/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName