حضرت ابراهیم (ع) در عرفات
توسط : یاكریم

حضرت ابراهیم (ع) در عرفات

در صحرای عرفات، جبرئیل، پیك وحی الهی، مناسك حج را به حضرت ابراهیم (ع) نیز آموخت و حضرت ابراهیم (ع) در برابر او می فرمود: عَرِفتُ، عَرِفتُ (شناختم، شناختم).

 

سه شنبه 27/9/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName