آداب معاشرت 6
 

باب اول :   

در فضیلت انس و برادرى و شرایط و درجات و فواید آن

مى گوید: اخبار در این معانى از طریق شیعه فراوان است و ما از آن به اندكى بسنده مى كنیم .
در كافى به اسناد خود از على بن الحسین (ع ) روایت شده كه مى گوید: « رسول خدا (ص ) فرمود: روز قیامت هیچ چیزى در میزان مشخص نهاده نمى شود كه سنگین تر از حسن خلق باشد.» (1)
از امام باقر (ع ) نقل شده است كه فرمود: « كاملترین مؤ من از نظر ایمان ، خوشخوترین ایشان است .» (2)
از امام صادق (ع ) نقل شده است : چهار خصلت است كه در هر كس باشد ایمانش ‍ كامل است و هر چند كه سراپاى وجودش را گناه فرا گرفته باشد، از ایمانش نكاهد. فرمود: آنها عبارتند از: راستگویى ، اداى امانت ، حیا، و خوشخویى .» (3)

پى‏نوشت‏ها:

1- كافى ، ج 2، ص 99.
2- كافى ، ج 2، ص 99.
3- همان ماءخذ، همان صفحه ؛ پوشیده نماند كه راستگویى بسیارى از گناهان از قبیل دروغ و نظایر آن را زایل مى كند؛ اداى امانت ، بسیارى از گناهان مانند خیانت نسبت به اموال مردم و منع زكات و خمس و سایر حقوق الهى را رفع مى كند؛ حیاى اخلاقى مانع تظاهر به بسیارى از گناهان و شرم از خدا مانع از انجام گناهان از روى عمد و پافشارى بر آنها مى شود و انسان را فورا به توبه وادار مى كند؛ همچنین خوشخویى مانع از گناهان مربوط به مردم آزارى ، مثل عقوق والدین ، قطع رحم و ضرر به مسلمانان مى شود. پس اندكى از گناهان باقى مى ماند كه آن هم با وجود توفیق توبه ضررى به ایمان ندارد و توفیق در دست خداست .

سه شنبه 27/9/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName