كتاب
توسط : h_koohdar

كتاب دوست یك طرفه‌ماست 

دنبال دوستی همراه و همكلام  بودم

  دوستی كه هم علم به من می آموزد  و هم حلال مشكلات من است

بلف نباشد كه او فقط  تبیان است

سه شنبه 27/9/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName