روغن ماهی برای قلب مفید است
توسط : mahdi68am

مطالعات نشان می دهد مصرف ماهی ضربان قلب را تنظیم می کند و بر حفظ سلامتی آن تاثیر دارد. به گزارش انجمن قلب آمریکا، عوامل گوناگونی برسرعت ضربان قلب انسان تاثیر می گذارند. اما به طور کلی این تکانه های اکتربکی بافت قلبی است که ضربان را ایجاد می کند. مطالعات نشان می دهد مصرف روغن ماهی به طور غیر مستقیم یا مستقیم بر فعالیت الکتربکی بافت قلب تاثیر می گذارد در واقع عناصری که در روغن ماهی وجود دارد فعالیت قلب را تثبیت می کند و سرعت آن را کاهش می دهد.

محققان می گوین مصرف روغن ماهی می تواند تا 5 درصد خطر مرگ بر اثر حملات قلبی را نیز کاهش می دهد. به گفته محققان اسید های چرب امگا3 تاثیر فراوانی بر سلامتی قلب دارند و ساده ترین راه جذب این ماده نیز مصرف روغن ماهی است .

سه شنبه 27/9/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName