سنین جوانی و فرصت خودسازی
توسط : mahdi68am

به طورکلی‏ در تعلیم و تربیت، انسانها هر چه از نظر سنی کوچکتر و جوانتر باشند آمادگی‏شان برای هرگونه تربیتی بیشتر است، یعنی انسان هر چه کوچکتر است‏ نقش پذیرتر است و هر چه که بزرگتر می‏شود نقش‏ناپذیرتر می‏شود. این، هم‏ در خوبیها صدق می‏کند هم در بدیها. همسر انسان در همان اوایل نقش‏پذیرتر است تا وقتی که سنش بالا برود. بچه انسان هم اینچنین است. این است‏ که حضرت امیر در وصیتشان به امام حسن مرتب توصیه می‏کنند، می‏فرمایند مراقب بچه‏ها باش: " « و انما قلب الحدث کالارض الخالیه »" ( نهج‏البلاغه، نامه 31 ) دل‏ جوان مانند زمین کشت نشده است، آماده هر بذری است که در آنجا بکاریم. ولی اگر زمین را یک بار کشت کردند، دیگر کشت دوم کارش مشکل می‏شود. سعدی می‏گوید:

هر که در خردی‏اش ادب نکنند
در بزرگی صلاح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست

چوب وقتی که تر است هر طور که آن را بپیچی بعد که خشک شد به همان‏ شکل درمی‏آید، ولی وقتی که خشک است نمی‏توان آن را به شکل دلخواه درآورد.

سه شنبه 27/9/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName