190 گناه زبان
توسط : meloudi

20. بازگویی تمام شنیده ها

بازگویی تمام شنیده ها، از مور رایج و شایع مردمان است که در پاسخ سؤالاتی چون «چه خبر» و «تازه چه خبر» سرازیر می شود و دنیای زبان را به ورطه بطالت و اسراف می اندازد.

در روایت هایی قاطع، از این صفت زبان به شدت نهی شده و حالت یاد شده آن به طرزی محکم، محکوم شده است.

امیر المؤمنین (ع) فرمود: هرگز حیثیت و آبرویت را نشانه تیرهای سخنان قرار مده و هر چه را که شنیدی با مردم در میان مگذار؛ زیرا برای اثبات این که در سخنان تو دروغی وجود دارد کفایت می کند. و هر چه را هم که مردم با تو در میان گذاشتند؛ زیرا همین رد و تکذیب برای نادانی تو کافی است

سه شنبه 27/9/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName