چرا به کتاب و کتابخوانی نیاز داریم؟
توسط : puriya_j

چرا ما به کتاب و کتابخوانی نیاز داریم؟

 کتاب یار دلنوازی است که هنگامی که لب به سخن می گشاید با هزار زبان با ما به گفتگومی پردازد و گنجی است که بی رنج و زحمت بدست می آِِِید و فرشته ای است که درهای سعادت و خوشبختی را به روی ما باز می کند و درختی است که میوه هایش خوراک روح انسان و ورقهایش نشانه های لطف خداوند است،آموزگاری است که صحبتش باعث خوشبختی و شادابی روح انسان می باشد و استادی است که سینه اش گنجینه ی علم و هنر و قلبش پر ازصفا است.

هر آنچه در وصف زیبایی و کمال کتاب سخن بگوئیم کم گفتیم.              بهترین یار وفادار کتاب است کتاب یار بی زحمت و آزار کتاب است کتاب لازم می دانم که به دو حدیث شریف اشاره کنم که می فرمایند:            1:علم را با نوشتن به بند بکشید            2:زکات علم نشر آن است.                دانشمندان و ادیبان علم و دانش خویش را بوسیله ی نوشتن و انتشار آن در اختیار ما گذاشته اند تا با بهره گیری از آنها راه بهتر زندگی کردن را بیاموزیم و بر علم و دانش خویش بیفزاییم.

نیاز ما به کتاب و کتابخوانی آنقدر زیاد است که ذکر کردن آن کاری دشوار است.                                  بوسیله ی کتاب و مطالعه بهتر می توانیم خدای بزرگ و نعمتهای بی پایان او را بشناسیم و با زندگی و افکار و دستورات پیامبران و ائمه ی اطهار آشنا بشویم و با بکار بردن آن دستورات وسر مشق قرار دادن آن بزرگواران بتوانیم را رستگاری و سعادت دنیا و آخرت را بپیمائیم.      با استفاده از کتاب و کتابخوانی می توانیم راه بهتر زندگی کردن را بیاموزیم و اخلاق نیکو و تربیت صحیح را بگیریم.                             کتاب و کتابخوانی ما را با عجایب علم و دانش آگاه می کند و با قدرت کامله ی خداوند آشنا می سازد و با مطالعه ی کتاب می توانیم با محیط اطراف و زندگی پر رمز و راز حیوانات جهان بیشتر آشنا شویم و به این نتیجه برسیم که آنطور که باید و شاید از عهده ی شکر گزاری و سپاس این همه نعمتهای خداوند بر نمی آئیم.

با استفاده از کتاب می توانیم با اوضاع تاریخی اجتماعی و جغرافیایی شهر ها و کشورهای دیگرآشنا شویم و جهان اطرافمان را بهتر بشناسیم و بالا خره با استفاده از کتاب می توانیم با زبان وآداب و رسوم و فرهنگ مردم دیگر سرزمینها آشنا شده و از مزایای آن بهره مند گردیم زیرا به فرموده ی مولا علی (ع):«هر کس زبانی غیر از زبان مادریش یاد بگیرد مانند آن است که از خداوند عمر دوباره گرفته است 

با توجه به مطالب بالا به این نتیجه می رسیم که آنطور که باید و به طور کامل از عهده ی برشمردن فواید کتاب و کتابخوانی بر نمی آئیم و به قول معروف مطالبی که ذکر گردید مشتی است نمونه ی خروار یا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.              
سه شنبه 27/9/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName