تو باید حاضر شوی!
 

و اوست که انتظار تو را می کشد

تا دست برآوری و او را بخوانی و به سوی او قدم برداری

بی آنکه به تو محتاج باشد

تنها چون تو را می خواهد و دوستت می دارد

اوست که در انتظار توست

تا پرده ی غیبت را بدری و چهره ی دلارایش را به مشاهده بنشینی

او غایب نیست،

از هر حاضری حاضرتر است.

این تویی که غایبی

تو باید حاضر شوی

او همه جا و همیشه هست

او در انتظار توست.

سه شنبه 27/9/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName