اول دفتر
توسط : djbahal2008

بسم الله الرحمن الرحیم

اول دفتر بنام کردگار

آنکه باشد خالق و آمرزگار

میکنم حمدو سپاس آنکریم

آنکه نامش هست رحمن الرحیم

بعد نعمت کردگار لا مکان

میکنم مدح شه آخر زمان

هست نامش رحمت للعالمین

در قیامت آن شفیع المذنبین

سه شنبه 27/9/1386 - 12:4
پسندیدم 0
UserName