زشت گفتاری
توسط : یاكریم

امام صادق (ع) فرمودند:

ِالبذاء من الجفاء و الجفاء فی النار
زشت گفتاری ناشی از ستمکاری و ستمکاری در آتش است.

(جهاد النفس، ح 689)

سه شنبه 27/9/1386 - 11:26
پسندیدم 0
UserName