پرهیز از افترا و دشنام
توسط : یاكریم

 حضرت زهرا (س) فرمودند:

جعل الله ... اجتناب القذف حجابا عن اللعنة ، و ترک السرقة إیجابا للعفة
خدای تعالی پرهیز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند .

(احتجاج طبرسی ، ایران ، انتشارات اسوه ، ج 1)

سه شنبه 27/9/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName