كسی كه
توسط : حامد...
 

كسی كه هر چه برای او می خواهی ، برای تو نمی خواهد ، در مصاحبتش خیری نیست.

سه شنبه 27/9/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName