هركسی دری
توسط : حامد...
 

هركسی دری از نیكی به رویش گشوده شود آن را غنیمت شمارد ؛ زیرا نمی داند آن در چه وقت بسته خواهد شد .

سه شنبه 27/9/1386 - 10:45
پسندیدم 0
UserName