بزرگوار باشیم
توسط : حامد...
 

بزرگوار كسی است كه در كیفرِ بدی ، نیكی كند.

سه شنبه 27/9/1386 - 10:45
پسندیدم 0
UserName