زمین از انسان در ماه حفاظت می‌كند!

زمین از انسان در ماه حفاظت می‌كند!

دانشمندان خبر خوشی برای فضانوردانی دارند كه رویایی راه رفتن بر سطح كره ماه را در سر می‌پرورانند: میدان مغناطیسی زمین از ماه نوردان در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت می‌كند.
دانشمندان به تازگی دریافته‌اند كه در هر ماه تقریبا هفت روز میدان مغناطیسی زمین از ناحیه خاصی از كره ماه در برابر ذرات باردار و انرژتیك از جانب خورشید حفاظت می‌كند.
این پژوهشگران می‌گویند وقتی نوار استوایی ماه در زیر پوشش میدان مگنتوسفر زمینی قرار می‌گیرد، ذرات مگاالكترون ولت بسیار ناچیزی می‌توانند به این منطقه از سطح ماه برسند.
پژوهشگران خاطر نشان كردند: با این كه توفان‌های خورشیدی برای فضانوردان در سطح ماه خطرناك است اما هنوز برای آنها فرصتی وجود دارد كه در زیر این سپر زمینی پناه بگیرند.

منبع:نسیم رضوان

سه شنبه 27/9/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName