فواید محافظت بر مناجات از راه عقل 2
   

 بنده مى تواند بدین وسیله به منزلت پروردگار در قلب خویش پى ببرد ؛ زیرا اگر دید نَفْسش به تكرارِ اَذكار میل و رغبت دارد، پى مى برد كه خداوند - جلّ جلاله - در نزد او مقام و منزلت دارد ، به گونه اى كه همین منزلت ، وسیله اى براى نیل به سلامتى از خطرها مى گردد ، زیرا هركس ‍ چیزى را دوست بدارد ، بسیار از آن یاد مى كند.

 

سه شنبه 27/9/1386 - 10:28
پسندیدم 0
UserName