حیات میكروبی در مریخ

حیات میكروبی در مریخ

مریخ‌نورد اسپریت به یكی از بزرگ ‌ترین كشفیاتش در مریخ؛ نشانه‌هایی از زندگی میكروبی دست ‌پیدا كرده است.
دانشمندان معتقدند قسمتی از سطح مریخ را كه كاوش‌گر
اسپریت مورد بررسی قرار داده است روزگاری برای در برداشتن زندگی میكروبی مناسب بوده است.
این بقایای ته‌نشین شده از زندگی احتمالی میكروبی در سطح مریخ احتمالا هنگامی كه آب‌های داغ بهاری یا صخره‌های آتشفشانی با آنها برخورد كرده‌اند به این صورت درآمده‌اند.
در زمین چنین مناطقی جایی هستند كه باكتری‌ها در آن زندگی می‌كنند.بخش یاد شده از سطح مریخ كه مورد بررسی قرار گرفته است هنگامی نظر دانشمندان را به خود جلب كرد آنها مشاهده كردند بر اثر خراشی كه یكی از چرخ‌های شكسته شده اسپریت بر سطح مریخ ایجاد كرده است بخشی از خاك تقریبا زیر و رو شده است.
چیزی كه دانشمندان را برای تحقیق بر روی بخش زیر و رو شده ترغیب كرده درخشش بیش از حد خاك بود كه دانشمندان با تحقیقات بعدی متوجه شدند درخشش خاك بر اثر وجود سیلیكون در آن بوده است.

منبع: نسیم رضوان

سه شنبه 27/9/1386 - 10:28
پسندیدم 0
UserName