نتیجه صلوات بر زهرا (س)
 

رسول خدا (ص) به من گفت:

اى فاطمه! هر كه بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بیامرزد

و به من، در هر جاى بهشت باشم،

ملحق گرداند.

سه شنبه 27/9/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName