صبر
توسط : lotfi64431

صبر کلید گنجینه اسرار

 

در تلخیهائی که صبر در بر دارد، شیرینیهائی نهفته است که تلخیها را به دست فراموشی می سپارد و سختیها را برای انسان آسان می نماید.
مردان بزرگ الهی ، برای رسیدن به نتیجه های شیرین و گوارائی که در انتظار آن هستند، هموار صبر را پیشه خود قرار می دهند و آن راکلید گنجینه اسرار می دانند.حضرت امام حسن(ع) در یکی از خطبه های خود می فرماید:
ای انسانها آنچه را که دوست داریدبه آن نخواهید رسید، مگر آن که صبر کنیدبر آنچه از آن کراهت دارید.
صبر و استقامت اراده را قوی می کند.
صبر یکی از راههای مؤثر برای تقویت اراده است.بر اثر آن، قدرت اراده در افرادی که صبر را پیشه خود ساخته اندقوی می شود و با قوی شدن قدرت اراده، مشکلات و سختیها به راحتی حل می شوند.خداوند می فرماید:
صبر کن بر آنچه به تو اصابت می کند، بدرستی که این از امور عزیمه است.
انگیزه مهمی که اهل بیت اطهار ما را به صبر و شکیبایی امر فرموده انداین است که صبر وسیله قبولی در امتحانات الهی است. به وسیله صبر انسان می تواند در برابر مشکلات و گرفتاریهائی که به عنوان آزمایش برای او پیش می آیدایمان و اعتقاد خود را اثبات کند. اولیاء خدا همه در این امتحان شرکت کرد اندو توانسته اند در نابسامانیهای شدید خود را تسلیم مشیت خداوند قرار دهند.
مرحوم کنی و نتیجه صبر و استقامت او
از کسانی که در برابر مشکلات صبر ورزید و عزم راسخ و ایمان خود را ثابت نمود مرحوم ملا علی کنی است.
او در نجف اشرف در نهایت فقر و احتیاج زندگی می کرد.او در کربلا نیز در کمال سختی و تنگدستی می گذراند؛ ولی هیچ گاه دست از صبر برنداشت و همچنان استقامت ورزیدتاسرانجام برای رفع احتیاج خود متوسل به جناب حرّ شهید شد.
شبی در خواب جناب حرّ به وی فرمود::« آقای من تو را آقای تهران قرار داد»».فردای همان روز مؤمنی پیدا شدقنات آبی را به ایشان بخشید.
روزی ناصر الدین شاه با خدم و حشم به قصد شکار از دروازه شهر بیرون رفت.پس از خروج از شهر نگاهی به منظره تهران نمود و کمی در فکر فرو رفت. او فوراً از تصمیم خود پشیمان شد و به شهر بازگشت. بعض از نزدیکان وی، سرّ این کار را از او جویا شدند.
شاه محرمانه چنین پاسخ داد: چون از دروازه شهر خارج شدم و نگاهم به دروازه شهر افتاد،این فکر به ذهنم وارد شد که اگر حاجی ملا علی کنی امر کند در دروازه را به روی من ببندند و باز نکنند من چه خواهم  کرد؟
اگر مرحوم کنی در برابر مشکلات صبر و شکیبایی نمی داشت این همه محبوبیت قدرت و عظمت را چگونه بدست می آورد؟

سه شنبه 27/9/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName