دیدار یار
 

دوای درد ما دیدار یار است

وگرنه دائم این دل بی قرار است

سه شنبه 27/9/1386 - 9:51
پسندیدم 0
UserName