شیوه ی پاکان و پرهیزگاران....
 

شیوه ی پاکان و پرهیزگاران،غنیمت شمردن فرصتها و برای کوچ کردن،گردآوری توشه هاست.

سه شنبه 27/9/1386 - 9:41
پسندیدم 0
UserName