آداب امر به معروف 12
 

اركان و شرایط امر به معروف و نهى از منكر

 
به داوود طائى گفتند: آیا دیده اى ، مردى بر این

امیران وارد شود و آنها را امر به معروف و نهى از

منكر كند؟ گفت : من بر چنین كسى بیم تازیانه دارم .

گفتند: اگر تاب تازیانه را داشته باشد؟ گفت : بر او

بیم شمشیر دارم ، گفتند: اگر بتواند آن را تحمل كند؟

گفت : از بیمارى مزمن خود خواهى بر او بیم دارم .

و من مى گویم : بلكه به دلیل سرپیچى اش از دستور

خداى سبحان ، من بیم آتش دوزخ را براى او دارم ؛

زیرا كه خداى تعالى فرموده است : « و لا تلقوا

بایدیكم الى التهلكة ، » سخن به طور كامل در این

باره قبلا گفته شده است .

سه شنبه 27/9/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName