به خاطر داشته باش....
 

به خاطر داشته باش،امروز همان فردایی است که دیروز درباره ی آن نگران بودی،از خودت بپرس اصلا این چیزی که درباره ی آن نگرانم،به وقوع خواهد پیوست؟

سه شنبه 27/9/1386 - 9:35
پسندیدم 0
UserName