زندگی را دور بزن...........
توسط : kavire_teshne

زندگی را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترین قله ها رسیدی، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند

سه شنبه 27/9/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName