زندگی مثل پیازه.........
توسط : kavire_teshne

زندگی مثل پیاز است که هر برگش را ورق بزنی اشکتو در می یاره

سه شنبه 27/9/1386 - 9:24
پسندیدم 0
UserName