درد هجران
توسط : meloudi

به تمنای وصالت همه شب گریم زار

زهمه خلق گرفتم به هوای تو کنار

 

حول فردای قیامت ز سرم برده چو هوش

تشنۀ گاه وصالم که کنم با تو قرار

 

شام هجران چه گنه داشت که گردید دراز

از شهیدان نگاهت که گرفته است کنار؟

 

شوق دیدار رخت برده ز سر یکسره هوش

غم هجران ز کجا بایدم از دست فرار

 

رخ ماهت که ببرده زهمه دلها گوی

شام تاریک ز چوگان دو زلفت به کنار

 

درد هجران ز طبیبان نتوان پنهان کرد

صبر بر جور رقیبان که کند با دل زار

 

مهدیا بار غمت را به چه طاقت بکشم

تا بدیدند رفیقان همه گفتند فرار

 

دل مهجور زدردت همه شب می سوزد

به غلامی ببر این دل که رجا داشت هزار

مهرداد امامی

سه شنبه 27/9/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName