افزایش آسیب‌پذیری كودكان در اثر افسردگی مادران

افزایش آسیب‌پذیری كودكان در

 اثرافسردگی مادران

كودكانی كه مادرانشان افسرده هستند نسبت

 به مشكلات رفتاری و آسیب‌ها مستعدترند.

محققان با بررسی اثر افسردگی مادران بر رفتار و میزان آسیب‌دیدگی كودكان دریافته‌اند احتمال وقوع صدمات و نیز مشكلات رفتاری در كودكانی كه مادرانشان از افسردگی رنج می‌برند، دو برابر سایر كودكان است.
براین اساس، برای افزایش یك درجه‌ای مقیاس سنجش افسردگی خطر جراحت كودكان تا 4 درصد و احتمال مشكلات رفتاری به میزان 6 درصد افزایش می‌یابد. این میزان برای كودكان به ویژه پسرانی كه سطوح افسردگی مادرانشان شدیدتر است، افزایش می‌یابد.

نسیم رضوان

سه شنبه 27/9/1386 - 8:38
پسندیدم 0
UserName