فضائل و كراماتى از حضرت رسول (ص) 11
 

11- حدیث علىّ یعسوب الدین‏

لفظ یعسوب به معنى رئیس بزرگ و سرپرست بزرگ است، در لغت آمده: «الیعسوب: الرئیس الكبیر یقال هو یعسوب قومه» در اصل رسول خدا (ص) درباره امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «یا علىّ انّك سیّدالمسلمین و یعسوبُ المؤمنین و امام المتقین و قائد الغُرّ المحجّلین»20.
ابن ابى الحدید در شرح كلام امیرالمؤمنین كه فرمود: «انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار» گوید: این كلمه را رسول خدا (ص) درباره آن حضرت فرموده یك دفعه به لفظ: «انت یعسوب الدین» و یكدفعه بلفظ «انت یعسوب المؤمنین» هر دو به یك معنى بر مى‏گردد گویا او را رئیس مؤمنین و سید آنها قرار داده است 21 نگارنده گوید: «گویا» درست نیست بلكه آن حضرت با این كلام او را رهبر مؤمنان قرار داده است نظیر لقب امیرالمؤمنین كه به او داد.
و در مقدمه شرح خویش گفته: در اخبار اهل حدیث كلامى درباره على (ع) از رسول الله (ص) نقل شده كه معناى امیرالمؤمنین مى‏دهد و آن اینكه فرمود: «اَنتَ یعسوب الدین و المال یعسوب الظّلمَة» و در روایت دیگرى «هذا یعسوب الدین» این دو روایت را احمد بن حنبل در مسند خود و ابونعیم در حلیة الاولیاء نقل كرده است 22 ناگفته نماند: این منقبت از مناقب منحصر به فرد امام و از دلائل خلافت اوست .

سه شنبه 27/9/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName